ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ


MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

   
Concursuri | Documente | Confidentialitate Date

Concursuri

Asociația  de   Dezvoltare  Intercomunitară  „Management Integrat al Deșeurilor in Județul Dâmbovița", str.Poet Grigore Alexandrescu, nr.2 (parter), Târgoviste, jud. Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de Agent Supraveghere, aprobat prin Hotărârea A.D.I. 276/30.10.2018 și H.G. nr.286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in cadrul instituției.

-Anunt concurs Agent Supraveghere

- Bibliografie concurs

- Calendar desfasurare concurs

- Rezultate selectie dosare

- Rezultate proba scrisa

- Rezultate interviu

- Borderou afisare contestatii

- Proces verbal final

 

Asociația  de   Dezvoltare  Intercomunitară  „Reabilitarea  Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării, Deșeurilor Solide in Județul Dâmbovița", str.Poet Grigore Alexandrescu, nr.2 (parter), Târgoviste, jud. Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual, aprobat prin Hotărârea A.D.I. 210/21.06.2017 și H.G. nr.286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in cadrul instituției.

-Anunț concurs (format pdf)

-Bibliografie pentru ocuparea postului de conducator auto categoria B (format pdf)

-Calendarul desfasurarii concursului

Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deșeurilor Solide in Județul Dâmbovița", str.Poet Grigore Alexandrescu, nr.2 (parter), Târgoviste, jud. Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale, aprobate prin H.G. nr.286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in cadrul instituției.

-Anunț concurs (format pdf)

-Bibliografie pentru ocuparea funcției de expert accesare fonduri structurale si de coeziune (format pdf)

-Bibliografie pentru ocuparea postului de conducator auto categoria B (format pdf)

-Calendarul desfasurarii concursului

 ASOCIAȚIA   DE   DEZVOLTARE    INTERCOMUNITARA "REABILITAREA TRANSPORTULUI, DEPOZITARII, PRELUCRĂRII DEȘEURILOR SOLIDE IN JUDEȚUL DAMBOVITA anunță rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de administrator public aprobat prin Hotărârea A.D.I. nr. 188/07.09.2016, privind înființarea postului de administrator al AsociațieI de Dezvoltare Intercomunitara „Reabilitarea colectării, transportului, depozitarii, prelucrării deșeurilor solide in județul Dambovita", în cadrul Aparatului tehnic.

-Vizualizare rezultate concurs (format pdf)

ASOCIAȚIA   DE   DEZVOLTARE    INTERCOMUNITARA "REABILITAREA TRANSPORTULUI, DEPOZITARII, PRELUCRĂRII DEȘEURILOR SOLIDE IN JUDEȚUL DAMBOVITA organizează concurs pentru ocuparea funcției de administrator public aprobat prin Hotărârea A.D.I. nr. 188/07.09.2016, privind înființarea postului de administrator al AsociațieI de Dezvoltare Intercomunitara „Reabilitarea colectării, transportului, depozitarii, prelucrării deșeurilor solide in județul Dambovita", în cadrul Aparatului tehnic.

-Anunț concurs (format pdf)

-BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea funcției de administrator public  în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,Reabilitarea colectării, transportului, depozitarii, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița" (format pdf)

-Calendar concurs (format pdf)

 

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA REABILITAREA COLECTARII, TRANSPORTULUI, DEPOZITARII, PRELUCRARII DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL DAMBOVITA organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual aprobat conform H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul institutiei. Denumirea postului- CONSILIER JURIDIC - post vacant contractual pe perioada nedeterminata.

 -Anunț concurs (format pdf)

-Condiții necesare ocupării postului de consilier juridic (format pdf)

 -Documente necesare(format pdf)

-BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea funcției de consilier juridic în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,Reabilitarea colectării, transportului, depozitarii, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița" (format pdf)

-Calendar concurs (format pdf)

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA REABILITAREA COLECTĂRII TRANSPORTULUI, DEPOZITARII, PRELUCRĂRII DEȘEURILOR SOLIDE IN JUDEȚUL DAMBOVITA organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituției. Denumirea posturilor- CONSILIER JURIDIC - posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată.

-Anunț concurs (format pdf)

-Condiții necesare ocupării celor 2 posturi de consilier juridic (format pdf)

-BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea funcției de consilier juridic în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,Reabilitarea colectării, transportului, depozitarii, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița" (format pdf)


BORDEROU DE AFIȘARE privind rezultatul selecției dosarelor pentru ocuparea postului de consilier juridic debutant pentru concursul din data de 23.03.2016 (format pdf)

Anunț pentru ocuparea postului contractual de consilier juridic debutant aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014 - 23 - 29.03.2016 (format pdf)

Anunț concurs organizat în data de 25 octombrie 2010 orele 10:00, la sediul Asociației, pentru ocuparea postului vacant de director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în Județul Dâmbovița” (format pdf)

 

© 2010 Consiliul Judeţean Dâmboviţa