ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ


MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

   
Concursuri | Documente | Confidentialitate Date

Activitate

PROIECT 1

 

Programul ISPA In cadrul programului ISPA a fost derulat proiectul denumit „Reabilitarea colectării, transportului, tratării și depozitării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, beneficiar final fiind Consiliul Județean Dâmbovița ca reprezentant al Asociației „Reabilitarea colectării, transportului, tratării și prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița” din care fac parte Consiliul Județean Dâmbovița, Consiliile locale ale municipiilor Târgoviște și Moreni și cele 87 de Consilii locale orășenești și comunale.

            Investiția totală propusă a fost de 26.054.000 EURO din care 75% fonduri ISPA și 25% contribuție locală, constituită dintr-un credit avantajos din partea Băncii Europene de Investiții.

            Obiectivul general al proiectului a fost de a dezvolta infrastructura, cu referire la gospodărirea deșeurilor menajere, pentru păstrarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului în județul Dâmbovița.

         Proiectul  susținea, de asemenea, eforturile de implementare a standardelor europene în probleme legate de colectarea, sortarea, transportul, tratarea și depozitarea ecologică a deșeurilor în județ, crescând procentul populației deservite până la 100%.

         Prin proiect se propunea introducerea treptată a colectării selective a deșeurilor municipale în mediul urban în containere și transportul acestora pentru valorificare la Centrul de management de la Aninoasa în vederea sortării, compostării și depozitării deșeului ultim, nevalorificabil, în depozitul ecologic.

            Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

   Implementarea sistemului de colectare selectiva la sursa;

   Dezvoltarea unei scheme adecvate de colectare si transport;

    Implementarea unei tratari locale a deseurilor pentru a reduce volumul de deseuri depozitate si a minimiza folosirea resurselor naturale;

   Construirea a doua gropi ecologice;

   Inchiderea depozitelor necontrolate si a gropilor neconforme existente;

   Imbunatatirea capacitatii institutionale de management a deseurilor

 

Activitățile pe care le-a implicat proiectul:     

         1. Sortarea, colectarea și transportul deșeurilor solide (construcția/reabilitarea celor 508 puncte de pre-colectare a deșeurilor menajere, construcția a 65 de puncte de pre-colectare pentru deșeuri stradale, construcția câte unei zone de depozitare a deșeurilor voluminoase în fiecare oraș, achiziția a 115.517 euro-pubele și 4.550 euro-containere, achiziția a 84 de containere de 10 m3 pentru deșeurile verzi din zonele rurale, achiziționarea a 18 mașini de colectare a deșeurilor și a 8 mașini pentru curățarea carosabilului, achiziția de 6 de tractoare cu remorci pentru zonele rurale greu accesibile, achiziția de 2 camioane pentru transportarea containerelor de 10 m3    

          2. Centrul de management al deșeurilor (CMD) și depozit ecologic la Aninoasa,  Târgoviște (depozitul, conceput pentru început cu o singură celulă de 2,29 hectare, stație de sortare, stație de compostare, achiziție de echipament pentru depozit, stație de tratare pentru epurarea levigatului și a apei uzate, camera de intrare prevăzută cu instalații de cântărire, clădire administrativă, atelier de întreținere pentru echipamentul de depozit, magazie pentru echipamentul mobil, stație de spălare, echipament de monitorizare și de laborator, rețea de colectare a gazului, puțuri de observare, atelier de întreținere și parcare pentru camioanele care colectează deșeurile);

          3. Depozit ecologic în Titu (depozitul ecologic, conceput pentru început cu o singură celulă de 1,86 hectare, echipament pentru depozitul de deșeuri, stație de tratare pentru epurarea levigatului și a apei uzate, camera de intrare prevăzută cu instalație de cântărire, clădire administrativă, magazie pentru echipamentul mobil, stație de spălare, echipament pentru monitorizare și laborator, rețea de colectare a gazului, puțuri de observare, atelier de întreținere pentru echipamentul de depozit,  parcare pentru camioanele care colectează deșeurile;

          4. Reabilitarea și închiderea depozitelor existente și a altor gropi de gunoi (se închid 6 depozite necontrolate urbane și în jur de 83 gropi de gunoi rurale necontrolate);

          5. Asistență tehnică (verificarea și investigarea terenului, întărirea capacității instituționale în vederea pregătirii, implementării și monitorizării proiectelor cu finanțare internațională, realizarea strategiei pentru deșeuri menajere periculoase, a sistemului de management pentru mediu, strategiei pentru sortarea la sursă și pentru conștientizarea publicului, întărirea capacității instituționale pentru activitatea de prevenire a producerii de deșeuri și a aplicării principiilor de management al deșeurilor incluzând separarea și colectarea la sursă, proiectul de detaliu, dosarul de licitație pentru lucrări/echipamente, supervizarea lucrărilor, asistentă tehnică pentru punerea în practică a Parteneriatului Public Privat (PPP), pentru campania de publicitate.

          6. Măsuri legate de Parteneriatul Public Privat (PPP)       în urma analizării celor mai relevante opțiuni de punere în aplicare a Parteneriatului Public Privat (PPP), inclusiv a aspectelor legale, Consiliul Județean a ales opțiunea în care sunt propuse două contracte de concesiune, unul pentru colectarea și transportul deșeurilor și unul pentru operarea depozitului, ce se încredințează unor operatori privați în urma unor licitații publice organizate cu respectarea principiilor transparenței și eficienței, păstrându-și drepturile și obligațiile de verificare a performanțelor operatorilor și de stabilire a planului general de management al deșeurilor. Opțiunea aleasă a avut în vedere preferința pentru perioadele de concesiune mai scurte și de aceea au fost prevăzuți maximum 8 ani pentru activitatea de colectare și maximum 15 ani pentru administrarea depozitului. Legislația românească în domeniul concesiunilor prevede plata unei taxe de concesiune, care va fi păstrată la un nivel relativ fix scăzut pentru menținerea indicelui de suportabilitate a sistemului de management al deșeurilor în județul Dâmbovița la nivelul de  1 – 11/2 % din venitul pe familie, fiind redusă necesitatea acordării de subvenții.  

În anul 2012 au început procedurile de închidere a proiectului.

Până în acest moment nu au fost primite corecții financiare pe acest proiect.

© 2010 Consiliul Judeţean Dâmboviţa