Asociația de Dezvoltare Intercomunitarã „Management Integrat al Deșeurilor in Județul Dâmbovița", B-dul Regele Carol I, nr.66, parter, Târgoviste, jud. Dâmbovița, organizeazã concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de inginer de mediu, aprobat prin Hotãrârea A.D.I. 377/31.03.2022, conform H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

- ANUNT AFISARE

- BIBLIOGRAFIE

- CALENDARUL

- CONDITII

- DOCUMENTE NECESARE

- FISA POSTULUI

- BORDEROU DE AFISARE

- Rezultat proba scrisa ocupare post Inginer Mediu

- Barem de corectare interviu

- Proces verbal afisare interviu

- Proces verbal de afisare a rezultatelor finale

Asociația de Dezvoltare Intercomunitarã „Management Integrat al Deșeurilor in Județul Dâmbovița", str.Poet Grigore Alexandrescu, nr.2 (parter), Târgoviste, jud. Dâmbovița, organizeazã concurs pentru ocuparea unui post contractual de Agent Supraveghere, aprobat prin Hotãrârea A.D.I. 276/30.10.2018 ºi H.G. nr.286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in cadrul instituþiei.

- Anunt concurs Agent Supraveghere

- Bibliografie concurs

- Calendar desfasurare concurs

- Rezultate selectie dosare

- Rezultate proba scrisa

- Rezultate interviu

- Borderou afisare contestatii

- Proces verbal final

Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã „Reabilitarea Colectãrii, Transportului, Depozitãrii, Prelucrãrii, Deºeurilor Solide in Judeþul Dâmboviþa", str.Poet Grigore Alexandrescu, nr.2 (parter), Târgoviste, jud. Dâmboviþa, organizeazã concurs pentru ocuparea unui post contractual, aprobat prin Hotãrârea A.D.I. 210/21.06.2017 ºi H.G. nr.286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in cadrul instituþiei.

-Anunț concurs (format pdf)

-Bibliografie pentru ocuparea postului de conducator auto categoria B (format pdf)

-Calendarul desfasurarii concursului

Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã „Reabilitarea Colectãrii, Transportului, Depozitãrii, Prelucrãrii, Transportului, Depozitãrii, Prelucrãrii Deºeurilor Solide in Judeþul Dâmboviþa", str.Poet Grigore Alexandrescu, nr.2 (parter), Târgoviste, jud. Dâmboviþa, organizeazã concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale, aprobate prin H.G. nr.286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in cadrul instituþiei.

-Anunț concurs (format pdf)

-Bibliografie pentru ocuparea funcției de expert accesare fonduri structurale si de coeziune (format pdf)

-Bibliografie pentru ocuparea postului de conducator auto categoria B (format pdf)

-Calendarul desfasurarii concursului

ASOCIAÞIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "REABILITAREA TRANSPORTULUI, DEPOZITARII, PRELUCRÃRII DEªEURILOR SOLIDE IN JUDEÞUL DAMBOVITA anunțã rezultatele concursului pentru ocuparea funcþiei de administrator public aprobat prin Hotãrârea A.D.I. nr. 188/07.09.2016, privind înfiinþarea postului de administrator al AsociaþieI de Dezvoltare Intercomunitara „Reabilitarea colectãrii, transportului, depozitarii, prelucrãrii deºeurilor solide in judeþul Dambovita", în cadrul Aparatului tehnic.

-Vizualizare rezultate concurs (format pdf)

ASOCIAÞIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "REABILITAREA TRANSPORTULUI, DEPOZITARII, PRELUCRÃRII DEªEURILOR SOLIDE IN JUDEÞUL DAMBOVITA organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei de administrator public aprobat prin Hotãrârea A.D.I. nr. 188/07.09.2016, privind înfiinþarea postului de administrator al AsociaþieI de Dezvoltare Intercomunitara „Reabilitarea colectãrii, transportului, depozitarii, prelucrãrii deºeurilor solide in judeþul Dambovita", în cadrul Aparatului tehnic.

-Anunț concurs (format pdf)

-BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea funcþiei de administrator public în cadrul Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã ,Reabilitarea colectãrii, transportului, depozitarii, prelucrãrii deºeurilor solide în judeþul Dâmbovița" (format pdf)

-Calendar concurs (format pdf)

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA REABILITAREA COLECTARII, TRANSPORTULUI, DEPOZITARII, PRELUCRARII DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL DAMBOVITA organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual aprobat conform H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul institutiei. Denumirea postului- CONSILIER JURIDIC - post vacant contractual pe perioada nedeterminata.

-Anunț concurs (format pdf)

-Condiþii necesare ocupãrii postului de consilier juridic (format pdf)

-Documente necesare(format pdf)

-BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea funcþiei de consilier juridic în cadrul Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã ,Reabilitarea colectãrii, transportului, depozitarii, prelucrãrii deºeurilor solide în judeþul Dâmbovița" (format pdf)

-Calendar concurs (format pdf)

ASOCIAÞIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA REABILITAREA COLECTÃRII TRANSPORTULUI, DEPOZITARII, PRELUCRÃRII DEªEURILOR SOLIDE IN JUDEÞUL DAMBOVITA organizeazã concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificat ºi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituþiei. Denumirea posturilor- CONSILIER JURIDIC - posturi vacante contractuale pe perioadã nedeterminatã.

- Anunț concurs (format pdf)

- Condiþii necesare ocupãrii celor 2 posturi de consilier juridic (format pdf)

- BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea funcþiei de consilier juridic în cadrul Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã ,Reabilitarea colectãrii, transportului, depozitarii, prelucrãrii deºeurilor solide în judeþul Dâmbovița" (format pdf)


BORDEROU DE AFIªARE privind rezultatul selecþiei dosarelor pentru ocuparea postului de consilier juridic debutant pentru concursul din data de 23.03.2016 (format pdf)

Anunþ pentru ocuparea postului contractual de consilier juridic debutant aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat ºi completat de H.G. nr. 1027/2014 - 23 - 29.03.2016 (format pdf)

Anunț concurs organizat în data de 25 octombrie 2010 orele 10:00, la sediul Asociației, pentru ocuparea postului vacant de director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitarã „Reabilitarea colectãrii, transportului, depozitãrii, prelucrãrii deșeurilor solide în Județul Dâmbovița” (format pdf)