Statut si act constitutiv

ACT CONSTITUTIV ASOCIATIE ACTUALIZAT

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

STATUT ASOCIATIE ACTUALIZAT

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

ACT CONSTITUTIV ASOCIATIE

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

STATUT ASOCIATIE

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 321/24.02.2020

privind aprobarea Actului aditional nr. 17/24.02.2020 la STATUTUL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 306/18.12.2019

privind aprobarea Actului aditional nr. 16/18.12.2019 la STATUTUL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 275/30.10.2018

privind aprobarea Actului aditional nr. 15 la Actul Constitutiv si Statutul ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 230/19.10.2017

privind aprobarea Actului aditional nr. 14/19.10.2017 la Actul Constitutiv si Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 213/21.06.2017

privind aprobarea Actului aditional nr. 13 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 199/31.01.2017

privind aprobarea Actului aditional nr. 12 la Actul constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 189/07.09.2016

privind aprobarea Actului aditional nr. 11 la Actul constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 186/29.07.2016

privind aprobarea Actului aditional nr. 10 la Actul constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 177/29.10.2015

privind aprobarea Actului aditional nr. 9 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 165/15.01.2015

privind aprobarea Actului aditional nr. 8 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 151/28.05.2014

privind aprobarea Actului aditional nr. 7 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 136/05.11.2013

privind aprobarea Actului aditional nr. 6 la Actul Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 114/11.03.2013

privind aprobarea Actului aditional nr. 5 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 103/08.02.2013

privind aprobarea Actului aditional nr. 4 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 82/24.08.2012

privind modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 77/16.08.2012

privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 19/17.09.2010

privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 1/14.07.2009

privind aprobarea Actului aditional nr. 1/14.07.2009

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Contracte

Contract delegare nr. 4/90/02.07.2021 - Anexa 2 - Caiet de sarcini pentru Delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Contract delegare nr. 4/90/02.07.2021 - Anexa 2 - Studiu de fundamentare pentru Delegarea gestiunii actvitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Contract de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport al deseurilor municipale in judetul Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Contract Electrica

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Acord cadru de servicii

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Acord cadru Electrica

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Contractul de delagare - 12.10.2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Contract operare depozit deseuri

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Metodologia taxei de habitat - 05.10.2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Achizitii

Caiet sarcini Management deseuri

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Regulament serviciu salubrizare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Regulamentul Serviciului de Salubrizare in Judetul Dambovita 2020

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotarari

Hotararea 413/25.09.2023

privind aprobarea documentatiei pentru atribuirea acordului - cadru avand ca obiect Servicii de incasare a taxei de salubrizare si servicii de implementare a sistemului de facturare a modificarilor pentru operatiunile de facturare, incasare si gestionare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 412/25.09.2023

privind aprobarea procesului verbal al sedintei on-line de Adunare Generala din 18.09.2023

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 411/18.09.2023

pentru modificarea si completarea Hotararii ADI nr. 396/15.03.2023 privind aprobarea proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Dambovita - OBIECTIV - Instalatia de Tratare Deseuri Colectate Separat si Centru Aport Voluntar Sotan

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 410/18.07.2023

privind aprobarea documentelor necesare și etapelor procedurale în vederea parcurgerii proceduri de atribuire a contractului având ca obiect " Delegare gestiunii activităților de sortare, compostare și depozitare a deșeurilor municipale de pe raza județu

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 409/18.07.2023

privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor A.D.I.M.I.D.J.D. (30.06.2023 si 05.07.2023)

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 408/05.07.2023

privind aprobarea modificarii duratei Tranzactiei incheiata intre Eurogas Prescom SRL, Dinu Urse si Asociatii, A.D.I.M.I.D.J.D. si Consiliul Judetean Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 407/30.06.2023

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 al A.D.I.M.I.D.J.D.

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 406/30.06.2023

privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de management nr. 40/04.01.2023 al Administratorului public al A.D.I.M.I.D.J.D.

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 405/28.04.2023

privind modificarea si completarea Hotararii nr. 396/15.03.2023 privind aprobarea proiectului "Sistem De Management Integrat...OBIECTIV - Instalatie Tratare Deseuri...Centru Voluntar Sotanga

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 404/28.04.2023

privind aprobarea mandatarii Asociatiei sa demareze procedurile de achizitie publica in vederea incheierii contractelor precum si achizitionarea de servicii de consultanta si asistenta tehnica, conform legii

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 403/28.04.2023

privind aprobarea Tranzactiei incheiate intre Eurogas - in insolventa si Dinu Urse si Asociatii pe de o parte si Asociatia de Dezvoltare si CJD pe de alta parte

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 402/28.04.2023

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale si anexelor acestora, incheiate la 31.12.2022 de catre Asociatie

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 401/28.04.2023

privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Statutul actualizat al Asociatiei

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 400/29.03.2023

de validare a Deciziei nr. 117/24.03.2023 adoptata de Consiliul Director al A.D.I. privind aprobarea unor masuri in vederea continuarii, pana la data desemnarii unui nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, a Contractului nr. 492/538/2010 incheiat cu

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 399/15.03.2023

privind aprobarea modificarii grilei de salarizare a Aparatului tehnic al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dambovita’’

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 398/15.03.2023

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dambovita’’

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 397/15.03.2023

privind numirea S.C. Auditor Expert S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Management Integrat al Deseurilor in judetul Dambovita” pe anul 2022, in conformitate cu prevederile art.6 din Ordinul M.F.P

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 396/15.03.2023

privind aprobarea proiectului " Sistem de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Dambovita – OBIECTIV – Instalatie de Tratare Deseuri Colectate Separat si Centru de Aport Voluntar Sotanga "

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 395/15.03.2023

privind aprobarea mandatarii Consiliului Judetean Dambovita sa deruleze investitia Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Dambovita – OBIECTIV – Instalatie de Tratare Deseuri Colectate Separat si Centru de Aport Voluntar Sota

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 394/04.01.2023

privind aprobarea numirii d-ului Avanu Cristian Mihai, in calitate de Administrator public al Asociatiei, pe perioada de 6 luni

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Cotizatie 2023 - Anexa la Hotararea ADI 391/21.11.2022

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 393/21.11.2022

privind numirea Comisiei de Cenzori a Asociatiei

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 392/21.11.2022

privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru calculul si validarea tarifelor operatorilor de salubritate

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 391/21.11.2022

privind stabilirea si aprobarea cotizatiei/contributiei la nivel judetean, pentru anul 2023

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 390/21.11.2022

privind stabilirea si aprobarea taxei de habitat pentru anul 2023

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 389/27.09.2022

privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale succesive a Acordului - cadru nr. 8373/569/31.07.2018 - Contract subsecvent de servicii nr. 4/29.07.2021

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 388/27.09.2022

privind acordul pentru transmiterea in folosinta gratuita, catre CJD, a autoturismului B24CJD, proprietate Supercom

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 387/31.05.2022

modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Aparatului tehnic al ADI

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 386/31.05.2022

aprobarea Situatiilor financiare anuale si anexelor acestora, incheiate la 31.12.2021

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 385/31.05.2022

mandatarea Aparatului tehnic sa deruleze procedura de achizitie publica in vederea cumpararii Serviciilor de incasare a taxei de habitat

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 384/31.05.2022

aprobarea documentatiei tehnice intocmite in vederea achizitionarii a 100 de containere supraterane

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 383/31.05.2022

completarea hotararii ADI nr. 374/31.03.2022

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 382/31.05.2022

aprobarea achizitionarii a 100 de containere modulare supraterane

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 381/31.05.2022

aprobarea derularii procedurilor de achizitii publice

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 380/31.05.2022

Revocarea hotararii ADI nr. 378/31.03.2022

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 379/31.03.2022

utilizarea unor sume provenite de la OIREP-uri pentru derularea unor campanii de informare si educare a publicului

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 378/31.03.2022

mandatarea CJD sa deruleze procedura de achizitie publica pentru atribuirea Acordului - cadru

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 377/31.03.2022

aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al Aparatului tehnic al ADIMIDJD

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 376/31.03.2022

aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de asistenta juridica incheiat intre ADIMIDJD si S.C.A. Zamfirescu, Racoti, Vasile si Partners

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 375/31.03.2022

aprobarea acordarii sporului pentru conditii de munca vatamatoare sau periculoase, in limita prevederilor legale

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 374/31.03.2022

aprobarea achizitiei de consultanta si asistenta tehnica in vederea derularii procedurii de achizitie a 100 de containere supraterane

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 373/31.03.2022

numirea d-ului Lucian Stan in calitate de auditor pentru auditarea situatiilor financiare ale ADIMIDJD

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 372/31.03.2022

aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 371/23.02.2022

privind aprobarea cofinantarii de 0% a Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Dambovita" si mandatarea doamnei jr. Carmen Ivan, Administrator Public interimar al ADI, sa semneze Declaratia de angajament

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 370/23.02.2022

privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor conform Analizei cost-beneficiu, parte integranta din Studiul de Fezabilitate aferent Proiectului - obiectiv instalatie de tratare deseuri colectate separat si centru de aport voluntar So

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 369/23.02.2022

privind aprobarea Documentului de pozitie privind modul de implementare al Proiectului - obiectiv instalatia de tratare deseuri colectate separat si centru de aport voluntar Sotanga

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 368/23.02.2022

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnic-economici ai proiectului - obiectiv instalatie de tratare deseuri colectate separat si centru de aport voluntar Sotanga

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 367/23.02.2022

privind aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 366/04.02.2022

privind aprobarea Actului aditional nr. 11 la Contractul nr. 492/538/2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 365/05.01.2022

privind aprobarea Actului aditional nr. 15 la contractul nr. 170/33/2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 364/05.01.2022

de modificare a articolului nr. 1 din Hotararea ADI nr. 357/21.12.2021

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 363/21.12.2021

privind numirea doamnei Pletea Daniela in Comisia de Cenzori a ADI

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 362/21.12.2021

privind revocarea cenzorului Tudor (Cosmoiu) Nicoleta Mihaela, membru al comisiei de Cenzori a ADI

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 361/21.12.2021

privind Actului aditional nr. 10 al Contracului nr. 492/538/2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 360/21.12.2021

privind modificarea anexei E la Contractul nr. 492/539/2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 359/21.12.2021

privind modificarea aer. 3 sin Actului aditional nr. 9 la Contractul nr. 492/538/2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 358/21.12.2021

privind aprobarea Actului aditional nr. 15 la contractul nr.170/33/2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 357/21.12.2021

privind aprobarea prelungirii cu 60 de zile a periaodei de transfer si a duratei contractului nr.170/33/2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 356/21.12.2021

privind aprobarea intrarii in vigoare la data de 01.03.2022 a Hotararii ADI nr. 348/22.11.2021

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 355/21.12.2021

privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 al contractului nr.4/90/02.07.2021

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 354/21.12.2021

pentru completarea UAT-urilor membre, prevazute la pag 4 din Contractul nr. 4/90/02.07/2021

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 353/21.12.2021

privind prelungirea perioadei de mobilizare cu 60 de zile si pe cale de consecinta, amanarea termenului de incepere a contractului nr . 4/90/20.07.2021

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 352/22.11.2021

privind aprobarea, de principiu, a achizitiilor unor containere supraterane

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 351/22.11.2021

privind aprobarea Actului aditional nr. 9 la Contractul nr. 492/538/2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 350/22.11.2021

privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la nivel judetean, pentru anul 2022

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 349/22.11.2021

privind aprobarea Metodologiei de instituire si colectare a taxei de habitat la nivel judetean, cu destinatie speciala de salubrizare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 348/22.11.2021

privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel judetean, cu destinatie spectiala de salubrizare, pentru anul 2022

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 347/16.09.2021

privind acordul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 346/16.09.2021

privind abrogarea Hotararilor nr.205/21.06.2017 si nr.206/21.06.2017

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 345/16.09.2021

privind aprobarea Actului aditional nr.19 la Actul Constitutiv si statutul asociatiei de Dezvoltare Intercomunicara "Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 344/16.09.2021

privind aprobarea schimbarii antetului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 343/16.09.2021

privind aprobarea schimbarii sediului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 342/16.09.2021

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 341/15.06.2021

privind mandatarea presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 340/15.06.2021

privind aprobarea contractului de asistenta juridica incheiat cu S.C.A Zamfirescu Racoti Vasile & Partners

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 339/15.06.2021

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale si anexelor acestoran incheiat la 31.12.2020

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 338/15.06.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,.Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita”’

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 337/15.04.2021

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Aparatului tehnic al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 336/24.03.2021

privind aprobarea amplasamentului necesar pentru realizare TMB, cu instalatiile si echipamentele aferente

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 335/24.03.2021

privind modificarea Organigramei, a Statului de functii, si stabilirea grilei de salarizare a Aparatului tehnic

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 334/24.03.2021

privind aprobarea contractarii de asistenta juridica pentru solutionarea, in caile extraordinare de atac a dosarului nr.4684/120/2019

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 333/24.03.2021

privind demararea procedurii de reziliere a Contractului nr.492/538/2010 privind delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a deseurilor

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 332/24.03.2021

privind aprobarea numirii d-nei Laptes Cristina, in calitate de auditor financiar pentru auditarea situatiilor financiare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 331/17.12.2020

privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la nivel judetean, pentru anul 2021

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Anexa Hotarare 331/17.12.2020

COTIZATIA LUNARA PENTRU ANUL 2021 (CALCULATA IN FUNCTIE DE NUMARUL DE GOSPODARII)

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 330/17.12.2020

privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel judetean, cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 329/17.12.2020

privind aprobarea Actului aditional nr.18 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 328/17.12.2020

privind stabilirea numarului si alegerea membrilor Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 327/17.12.2020

privind alegerea Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Management integrat al deseurilor in judetul Dâmbovita”;

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 326/05.08.2020

Adunarea Generala a membrilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 325/05.08.2020

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale si anexelor acestora, incheiate la 31.12.2019

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 324/05.08.2020

privind numirea domnului Serban Marian în Comisia de Cenzori a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 323/05.08.2020

de revocare a cenzorului Nimu Mirabela, membru al comisiei de cenzori a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotarare 322/15.06.2020

privind aprobarea prelungirii termenului prevazut in Contractul nr. 170/33/31.03.2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 321/24.02.2020

privind aprobarea Actului aditional nr. 17/24.02.2020 la STATUTUL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 320/24.02.2020

privind aprobarea Actului aditional nr. 8 la contractul nr. 492/538/2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 319/24.02.2020

privind mandatarea Aparatului Tehnic A.D.I. sa operationalizeze, in numele si pe seama U.A.T.- urilor

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 318/24.02.2020

privind introducerea unui nou indicator si a unui nou tarif, în Contractul 492/538/2010 incheiat cu S.C. EUROGAS PRESCOM SRL Fieni

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 317/24.02.2020

privind implementarea instrumentului economic "plateste pentru cat arunci"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 316/24.02.2020

privind aprobarea variantei optime a modalitatii de colectare selectiva in mediul urban

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 315/24.02.2020

privind desemnarea membrilor în Comisia de evaluare a ofertelor si desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 314/18.12.2019

privind aprobarea scoaterii din evidenta contabila a ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 313/18.12.2019

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 312/18.12.2019

privind numirea Comisiei de Cenzori a ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 311/18.12.2019

privind neaprobarea fisei de fundamentare a costurilor de sortare a deseurilor de ambalaje si reciclabilelor prin natura lor

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 310/18.12.2019

privind neaprobarea fisei de fundamentare a costurilor de colectare si transport a deseurilor de ambalaje si reciclabilelor prin natura lor

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 309/18.12.2019

privind modalitatea de calcul a platilor facute catre cei doi operatori in contul cheltuielilor de colectare, transport si sortare a deseurilor de ambalaje

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 308/18.12.2019

privind abrogarea Hotararii nr.294/15.10.2019 si aprobarea noii forme finale a protocolului incheiat cu OIREP-urile

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 307/18.12.2019

privind aprobarea contractarii serviciului de audit financiar statutar pentru auditarea situatiilor financiare ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 306/18.12.2019

privind aprobarea Actului aditional nr. 16/18.12.2019 la STATUTUL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 305/18.12.2019

de modificare a Hotararii nr.291 /17.05.2019 privind Metodologia de instituire si colectare a taxei de habitat la nivel judetean, cu destinatie speciala de salubrizare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 304/18.12.2019

privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la nivel judetean, pentru anul 2020

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 303/18.12.2019

privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel judetean

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 302/18.12.2019

privind contributia la economia circulara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 301/18.12.2019

privind aprobarea documentelor si etapelor procedurale in vederea parcurgerii procedurii de atribuire a contractului de concesiune

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 300/15.10.2019

de revocare a membrilor Comisiei de Cenzori ai ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 299/15.10.2019

privind stabilirea si detalierea indicatorilor de performanta și obligatiilor aferente acestora pentru activitatea de colectare a deseurilor menajere

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 298/15.10.2019

privind stabilirea si detalierea indicatorilor de performanta si obligatiilor aferente acestora

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 297/15.10.2019

de aprobare a formei finale a protocoalelor privind modalitatea de plata a sumelor provenite de la OIREP

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 296/15.10.2019

privind aprobarea Actului aditional nr. 7 la contractul nr. 492/538/2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 295/15.10.2019

privind aprobarea Actului aditional nr. 13 la contractul nr. 170/33/2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 294/15.10.2019

privind aprobarea formei finale a protocolului incheiat cu OIREP-urile

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 293/15.10.2019

privind aprobarea formei finale a Procedurii de acceptare la statia de sortare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 292/17.05.2019

privind initierea si aprobarea unor masuri care sa contribuie la aplicarea prevederilor O.U.G.nr.74/2018 prin realizarea unor investitii

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 291/17.05.2019

de modificare a Hotararii nr.267/30.10.2018

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 290/17.05.2019

privind aprobarea incheierii Contractului de Parteneriat pentru implementarea sistemului integrat de colectare si valorificare a deseurilor

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 289/17.05.2019

privind implementarea instrumentului economic "plateste pentru cat arunci"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 288/17.05.2019

de modificare si completare a art. 1 din Hotararea nr. 280/30.10.2018

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 287/17.05.2019

privind aprobarea aderarii A.D.I. "Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dambovita" la Federatia Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 286/17.05.2019

privind stabilirea si detalierea indicatorilor de performanta si obligatiilor aferente acestora

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 285/17.05.2019

privind stabilirea si detalierea indicatorilor de performanta si obligatiilor aferente acestora

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 284/17.05.2019

de modificare a Hotararii nr.266/30.10.2018

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 283/17.05.2019

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale si anexelor acestora, incheiate la 31.12.2018

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 282/17.05.2019

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 281/30.10.2018

de completare si renumerotare a Hotararii A.D.I.nr.253/26.03.2018

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 280/30.10.2018

de modificare a art.2 din Hotararea nr. 254/26.03.2018

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 279/30.10.2018

privind modificarea denumirii „ADDENDUM Nr. 12"din data de 23.05.2018

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 278/30.10.2018

privind mandatarea Consiliului Judetean Dambovita sa achizitioneze o suprafata de teren si sa incheie un Parteneriat Public-Privat

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 277/30.10.2018

pentru revocarea Hotararii A.D.I. nr. 247/26.03.2018

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 276/30.10.2018

de completare a Hotararii ADI nr.265/23.05.2018

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 275/30.10.2018

privind aprobarea Actului aditional nr. 15 la Actul Constitutiv si Statutul ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 274/30.10.2018

privind modificarea numarului membrilor Consiliului Director al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 273/30.10.2018

privind aprobarea incheierii unui Acord Voluntar cu S.C. GREEN GROUP și S.C.SUPERCOM S.A

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 272/30.10.2018

privind aprobarea scoaterii din evidenta contabila a ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 271/30.10.2018

de aprobare a campaniei de informare a cetatenilor, institutiilor si agentilor economici prin mijloace mass media

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 270/30.10.2018

privind colectarea separata (selectiva) a deseurilor menajere generate pe raza județului Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 269/30.10.2018

privind modalitatea de stingere a obligatiilor financiare pe care fiecare U.A.T.

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 268/30.10.2018

privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la nivel judetean, pentru anul 2019

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 267/30.10.2018

de modificare si completare a Hotararilor nr.214/28.07.2017, nr.236/21.11.2017 si 261/23.05.2018

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 266/30.10.2018

privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel judeţean

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 265/23.05.2018

de completare a Hotararii ADI nr.210/21.06.2017 privind modificarea Organigramei

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 264/23.05.2018

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale si anexelor acestora, incheiate la 31.12.2017

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 263/23.05.2018

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 262/23.05.2018

privind modificarea antetului din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 261/23.05.2018

de completare si modificare a Hotararii nr. 214/28.07.2017

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 260/23.05.2018

pentru completarea Hotararii A.D.I. nr. 234/21.11.2017

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 259/26.03.2018

privind aprobarea prelungirii Contractului nr. 170/33/31.03.2010 incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 258/26.03.2018

privind desemnarea executorilor fiscali de catre fiecare unitate administrativ-teritoriala

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 257/26.03.2018

Pentru abrogarea Hotararii nr. 222/28.07.2017, privind acordul de principiu in vederea recuperarii debitelor restante

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 256/26.03.2018

pentru abrogarea art. 3 din Hotararea A.D.I. nr. 202/21.06.2017, privind mandatarea Consiliului Judetean Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 255/26.03.2018

pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotararea nr. 242/21.11.2017, privind aprobarea capitalului social al Societatii ECOS DAMBOVITA S.A.

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 254/26.03.2018

in vederea modificarii Hotararii nr. 178/29.01.2016 privind numirea Comisiei de Cenzori a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 253/26.03.2018

privind mandatarea Consiliului Judetean Dambovita sa raporteze la Fondul pentru Mediu cantitatile de deseuri colectate de pe aria U.A.T. judetul Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 252/26.03.2018

de aprobare a Studiului de oportuitate privind delegarea serviciului public de salubrizare din judetul Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 251/26.03.2018

privind aprobarea incheierii unui Contract de tranzactie

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 250/26.03.2018

privind adoptarea unor masuri preventive de asigurare a continuitatii serviciului de depozitare a deseurilor municipale

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 249/26.03.2018

privind mandatarea Consiliului Judetean Dambovita sa deruleze procedura de achizitie publica

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 248/26.03.2018

privind mandatarea Consiliului Judetean Dambovita sa incheie un Act Aditional

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 247/26.03.2018

privind mandatarea Consiliului Judetean Dambovita sa organizeze si sa deruleze achitia publica pentru Proiectul "Platforma ecologica ECOPARC in vederea colectarii, prelucrarii si valorificării altor categorii de deseuri decat cele menajere"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 246/26.03.2018

privind abrogarea Hotararii A.D.I. nr. 241/21.11.2017

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 245/21.11.2017

privind abrogarea Hotararilor ADI nr.194/19.12.2016 si nr.195/19.12.2016

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 244/21.11.2017

privind aprobarea esalonarii creantelor

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 243/21.11.2017

privind abrogarea nr. 221/28.07.2017 referitoare la aprobarea de principiu a utilizarii unor sume din fondul IID

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 242/21.11.2017

privind aprobarea capitalului social al Societatii ECOS DÂMBOVITA S.A.

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 241/21.11.2017

privind stabilirea calitatii de Autoritate contractanta a A.D.I. "R.C.T.D.P.D.S.D" in vederea pregatirii Aplicatiei de finantare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 240/21.11.2017

privind modificarea art.1 din Hotararea nr.203/21.06.2017 privind mandatarea Consiliului Judetean Dambovita sa organizeze si sa deruleze achizitia publica privind ansamblul documentatiei pentru Aplicatia de Finantare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 239/21.11.2017

privind aprobarea draftului Caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport al deseurilor municipale in Judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 238/21.11.2017

privind aprobarea Normelor privind obligatiile si responsabilitatile care revin persoanelor fizice si juridice pentru mențtnerea unui mediu de viata sanatos

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 237/21.11.2017

privind aprobarea „Regulamentului de organizare si functionare al activitatilor de salubrizare in judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 236/21.11.2017

de modificare a Hotararii nr. 214/28.07.2017 de completare si modificare a Hotararii nr. 119/18.06.2013

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 235/21.11.2017

privind stabilirea si aprobarea cotizatiein la nivel judetean , pentru anul 2018

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 234/21.11.2017

privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel judetean

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 233/19.10.2017

privind aprobarea modificarii art.1 din Hotararea ADI nr.203/21.06.2017

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 232/19.10.2017

privind modificarea si completarea Hotararii ADI nr.220/28.07.2017 privind prelungirea termenului de adoptare a HCL

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 231/19.10.2017

privind modificarea si completarea Hotararii ADI nr.217/28.07.2017 privind aprobarea esalonarii creantelor pe care unitatile administrativ-teritoriale le au la ADI

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 230/19.10.2017

privind aprobarea Actului aditional nr. 14/19.10.2017 la Actul Constitutiv si Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 229/19.10.2017

privind aprobarea Caietului de sarcini si Strategia de contractare pentru contractul de achizitie publica de servicii

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 228/19.10.2017

privind aprobarea schimbarea denumirii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 227/19.10.2017

privind aprobarea de principiu a constructiei unor parcuri ecologice pentru depozitare, valorificare deseuri voluminoase, bunuri scoase din uz si alte deseuri similare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 226/19.10.2017

privind completarea Regulamentului Aparatului tehnic al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 225/19.10.2017

privind aprobarea pozitiei Consiliului Judetean Dambovita, in calitatea sa de reprezentant al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 224/28.07.2017

privind modificarea Statului de functii si Regulamentului Aparatului tehnic al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 223/28.07.2017

privind negocierea unui Memorandum de colaborare intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara si ECOROM AMBALAJE S.A.

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 222/28.07.2017

privind acordul de principiu în vederea recuperarii debitelor restante de la beneficiarii serviciului

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 221/28.07.2017

privind aprobarea de principiu a utilizarii unor sume din fondul IID pentru cofinantarea extinderii capacitatii de depozitare a deseurilor menajere

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 220/28.07.2017

privind modificare si completarea Hotararii ADI nr. 205/2017 privind infiintarea Societatii ECOS Dambovita S.A ca operator regional autorizat

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 219/28.07.2017

privind aprobarea demararii procedurilor de achizitie publica pentru delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare, transport a deseurilor menajere în judeţul Dambovița

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 218/28.07.2017

privind obligatia membrilor ADI de a intocmi si transmite catre Aparatul tehnic baza de date cu gospodariile care figureaza cu taxa de habitat 0 lei

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 217/28.07.2017

privind aprobarea esalonarii creantelor pe care administrativ-teritoriale le au la ADI unitatile

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 216/28.07.2017

privind obligarea fiecarui membru al Asociatiei sa confirme anual, inscrierea rubricii bugetare speciale pentru taxa de habitat

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 215/28.07.2017

privind obligatia membrilor ADI sa respecte hotararile de stabilire si aprobare a taxei de habitat adoptata de Adunarea Generala

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 214/28.07.2017

de completare si modificare a Hotararii nr. 119/18.06.2013 privind Metodologia de instituire si colectare a taxei de habitat la nivel judetean cu destinatie speciala de salubrizare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 213/21.06.2017

privind aprobarea Actului aditional nr. 13 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 212/21.06.2017

privind aprobarea inlocuirii secretarului care va redacta si semna Procesul - verbal al sedintelor Adunarii Generale si va contrasemna hotararile adoptate

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 211/21.06.2017

privind modificarea componentei Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 210/21.06.2017

privind modificarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului Aparatului tehnic al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 209/21.06.2017

privind obligativitatea pentru toti agentii economici care genereaza deseuri urbane si asimilabile pe raza judetului Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 208/21.06.2017

privind obligativitatea membrilor A.D.I. sa modifice/intocmeasca/completeze hotararile prin care au instituit taxa de habitat in conformitate cu Hotararea A.D.I. nr. 191/19.12.2016

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 207/21.06.2017

privind modificarea si completarea Hotararii A.D.I. nr. 191/19.12.2016 privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 206/21.06.2017

privind aprobarea Actului constitutiv al Societatii ECOS Dambovita S.A.

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 205/21.06.2017

privind infiintarea Societatii ECOS Dambovita S.A ca operator regional autorizat pentru colectarea transportul, selectarea, sortarea, valorificarea, depozitarea deseurilor municipale si asimilabile pe raza judetului Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 204/21.06.2017

privind mandatarea Aparatului tehnic al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in cazul in care S.C. Eurogas Prescom Fieni S.A. nu demareaza activitatea de asigurare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 203/21.06.2017

privind mandatarea Consiliului Judetean Dambovita sa organizeze si sa deruleze achizitia publica privind ansamblul documentatiei pentru Aplicatia de Finantare,,Centrul de Managementul Integrat al deseurilor in judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 202/21.06.2017

privind mandatarea Consiliului Judetean Dambovita, in calitatea sa de reprezentant al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, in contractul nr.170/33/2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 201/21.04.2017

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale si anexelor acestora, incheiate la 31.12.2016

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 200/21.04.2017

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 199/31.01.2017

privind aprobarea Actului aditional nr. 12 la Actul constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 198/31.01.2017

privind aprobarea inlocuirii secretarului care va redacta si semna Procesul - verbal al sedintelor Adunarii Generale

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 197/31.01.2017

privind modificarea componentei Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 196/31.01.2017

privind alegerea presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 195/19.12.2016

privind imputernicirea Consiliului Director pentru angajarea un consultant care sa ofere solutii, printr-un proiect POIM, pentru depozitarea si prelucrarea deseurilor.

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 194/19.12.2016

privind mandatarea Consiliului Director pentru angajarea unui consultant pentru pregatirea Caietului de sarcini si etapelor necesare in vederea organizarii licitatiei publice

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 193/19.12.2016

privind prelungirea contractului de interimar in functia de Director Executiv al Aparatului tehnic al A.D.I.R.T.D.P.D.S.D., a domnului ing. Diculescu Ion Adrian

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 192/19.12.2016

privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la nivel judetean , pentru anul 2017

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 191/19.12.2016

privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel judetean, cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 190/07.09.2016

privind modificarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 189/07.09.2016

privind aprobarea Actului aditional nr. 11 la Actul constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 188/07.09.2016

privind infiintarea postului de Administrator Public al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 187/29.07.2016

privind aprobarea recuperarii creantelor, prin executare silita, de la U.A.T-urile care au datorii catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 186/29.07.2016

privind aprobarea Actului aditional nr. 10 la Actul constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 185/29.07.2016

privind modificarea componentei Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 184/29.07.2016

privind alegerea presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 183/27.04.2016

privind modificarea si completarea Regulamentului activitatilor de salubrizare in judetul Dambovita, in vederea asigurarii concordantei cu metodologia taxei de habitat

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 182/27.04.2016

privind aprobarea „Addendumului nr. 11 la Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport a deseurilor in judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 181/27.04.2016

privind aprobarea,,Strategiei proprii cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare in judetul Dambovita "

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 180/27.04.2016

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 179/27.04.2016

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale si anexelor acestora, incheiate la 31.12.2015 de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 178/29.01.2016

privind numirea Comisiei de Cenzori a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 177/29.10.2015

privind aprobarea Actului aditional nr. 9 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 176/29.10.2015

privind modificarea componentei Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 175/29.10.2015

privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la nivel judetean, pentru anul 2016

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 174/29.10.2015

privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel judetean, cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2016

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 173/05.08.2015

privind mandatarea presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru incheierea protocolului cu Ecorom Ambalaje

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 172/22.04.2015

privind aprobarea modelului de angajament de plata pentru U.A.T.-urile care au reprezentand plata de disponibilitate si cotizatie debite

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 171/22.04.2015

privind aprobarea Actului Aditional nr. 6 la Contractul nr. 492/538/29.11.2010, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara si S.C. EUROGAS PRESCOM S.R.L Fieni

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 170/22.04.2015

privind Addendum nr. 10 la Contractul cu S.C. SUPERCOM S.A. pentru prelungirea termenului scadent al facturilor primite de la acest operator

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 169/22.04.2015

privind tratarea categoriilor de institutii publice care detin doua sau mai multe contoare electrice la aceeasi adresa sau ale caror sedii sunt inchise

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 168/22.04.2015

privind instituirea procedurii de control a gospodariilor platitoare/scutite de taxa de habitat la nivelul intregului judet

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 167/22.04.2015

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale si anexelor acestora, incheiate la 31.12.2014

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 166/22.04.2015

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 165/15.01.2015

privind aprobarea Actului aditional nr. 8 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 164/15.01.2015

privind modificarea componentei Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 163/15.01.2015

privind alegerea presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 162/26.11.2014

privind incheierea unui contract de asistenta juridica in vederea identificarii solutiilor legale pentru inghetarea platii de disponibilitate ce se achita catre S.C Supercom S.A. si S.C. Eurogas Prescom SRL

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 161/26.11.2014

privind aprobarea contractului de tranzactie din 21.11.2014 inregistrat la A.D.I. Salubritate cu nr. 8899/25.11.2014

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 160/26.11.2014

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 159/26.11.2014

Adunarea Generala a membrilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 158/26.11.2014

privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel judetean cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2015

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 157/04.11.2014

privind mandatarea Consiliului Judetean Dambovita, pentru derularea procedurii de licitatie a operatorului ce va factura/incasa taxa de habitat

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 155/04.07.2014

privind aprobarea Contractului de tranzactie nr.2/01.07.2014 la Contractul nr. 492/538/29.11.2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 154/28.05.2014

privind esalonarea datoriilor reprezentand plata de disponibilitate si cotizatiile restante pe care U.A.T.-urile le inregistreaza la A.D.I.

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 153/28.05.2014

privind constituirea comisiei de analiza si negociere a contractului nr. 492/538/29.11.2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 152/28.05.2014

privind modificarea Hotararii Nr. 144/13.03.2014 privind modalitatea de stingere a unor obligatii financiare dintre A.D.I. si U.A.T-uri

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 151/28.05.2014

privind aprobarea Actului aditional nr. 7 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 150/28.05.2014

privind modificarea componentei Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 149/28.05.2014

privind alegerea presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 148/13.03.2014

privind verificarea si solutionarea unor situatii aparute la nivelul U.A.T.-urilor, referitoare la plata taxei de habitat

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 147/13.03.2014

privind aprobarea achizitionarii a doua (2) autoturisme marca Dacia Logan, de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dambovita,,R.C.T.D.P.D.S.D."

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 146/13.03.2014

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale si a anexelor acestora, incheiate la 31.12.2013 de catre Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 145/13.03.2014

privind aprobarea bugetului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru anul 2014

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 144/13.03.2014

privind modalitatea de stingere a unor obligatii financiare dintre A.D.I. si U.A.T-uri in vederea efectuarii platii de disponibilitate si a platii lunare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 143/09.01.2014

privind aprobarea Addendumului nr. 9 la Contractul nr. 170/33/31.03.2010 incheiat intre S.C. SUPERCOM S.A. si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,R. C. T. D. P. D. S. Dambovita".

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 142/05.11.2013

privind esalonarea datoriilor reprezentand cotizatiile restante pe care U.A.T.-urile le inregistreaza la A.D.I.

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 141/05.11.2013

privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, pe anul 2014

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 140/05.11.2013

privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel judetean cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2014

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 139/05.11.2013

privind utilizarea sumei de 95.248,53 lei in vederea platii taxei de timbru in dosarul 5748/120/2013

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 138/05.11.2013

privind completarea Hotararii A.D.I. nr. 91/12.11.2012

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 137/05.11.2013

privind modalitatea de stingere a unor obligatii financiare dintre A.D.I. si U.A.T-uri

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 136/05.11.2013

privind aprobarea Actului aditional nr. 6 la Actul Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 135/11.09.2013

privind aprobarea efectuarii unei expertize extrajudiciare privind stabilirea sumei reprezentand serviciile neefectuate de S.C. Supercom S.A. in perioada 15.06.2010 - 30.11.2012

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 134/11.09.2013

privind modalitatea si documentele necesare pentru acordarea scutirilor si facilitatilor de la plata taxei de habitat

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 133/11.09.2013

privind categoriile de gospodarii scutite si facilitatile ce pot fi acordate beneficiarilor de servicii de salubritate

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 132/11.09.2013

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 131/11.09.2013

privind aprobarea schimbarii scrisorii de garantie bancara de buna executie nr. 161LG02110330001 din data de 02.02.2011

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 130/24.07.2013

privind stabilirea datei limita pentru plata cotizatiilor suplimentare de catre Unitatile Administrativ Teritoriale restante

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 129/24.07.2013

privind imputernicirea Aparatului tehnic al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara sa promoveze cereri de chemare in judecata impotriva tuturor U.A.T.-urilor membre

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 128/24.07.2013

privind aprobarea unor masuri organizatorice privind executarea silita inceputa in cadrul dosarului de executare nr. 513/2013

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 127/24.07.2013

privind aprobarerea procedurii operationale specifice

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 126/24.07.2013

privind aprobarerea procedurii operationale specifice

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 125/24.07.2013

privind aprobarea contractului de tranzactie incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara și SC EUROGAS PRESCOM SRL

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 124/24.07.2013

privind aprobarea Actului Aditional nr. 4 la Contractul nr. 492/538/29.11.2010 incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara si S.C. Eurogas Prescom S.R.L. Fieni

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 123/18.06.2013

privind monitorizarea activitatii de colectare si transport a deseurilor solide in fiecare unitate adminitrativ-teritoriala din judetul Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 122/18.06.2013

privind imputernicirea Aparatului tehnic al A.D.I. de a analiza si aproba scutirile sau facilitatile de la plata taxei de habitat

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 121/18.06.2013

privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul nr. 492/538/29.11.2010, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara si S.C. EUROGAS PRESCOM S.R.L Fieni

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 120/18.06.2013

privind aprobarea Adendumului nr.8 la Contractul nr. 170/33/31.03.2010 incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara si S.C. Supercom S.A.

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 119/18.06.2013

privind aprobarea Metodologiei de instituiresi colectare a taxei de habitat la nivel judetean cu destinatie speciala de salubrizare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 118/18.06.2013

privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare al Aparatului Tehnic al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 117/18.06.2013

privind preluarea de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara prin Aparatul Tehnic a atributiilor

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 116/18.04.2013

privind introducerea in plata a gospodariilor scutite, fara documente justificative, de catre unitatile administrativ teritoriale

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 115/18.04.2013

privind demararea procedurilor de preluare de catre Aparatul Tehnic al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 114/11.03.2013

privind aprobarea Actului aditional nr. 5 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 113/11.03.2013

privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul nr. 492/538/29.11.2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 112/11.03.2013

privind aprobarea Contractului subsecvent nr. 3 incheiat cu S.C Electrica Furnizare S.A.

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 111/11.03.2013

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale si a anexelor acestora, incheiate la 31.12.2012

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 110/11.03.2013

privind aprobarea bugetului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru anul 2013

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 109/11.03.2013

privind aprobarea,,Procedurii operationale monitorizarea si supravegherea executarii serviciilor de salubrizare de catre Operatorul de colectare si transport deseuri in judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 108/11.03.2013

privind aprobarea unor masuri in vederea imbunatatirii sistemului de colectare a taxei de habitat.

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 107/11.03.2013

privind mandatarea Comisiei de analiza si renegociere a Contractului nr. 170/33/31.03.2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 106/11.03.2013

De modificare si completare a hotararii A.D.I. nr. 86/24.08.2012 privind constituirea comisiei de analiza si renegociere a contractului nr. 492/538/29.11.2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 105/11.03.2013

De modificare si completare a hotararii A.D.I. nr. 87/24.08.2012 privind constituirea comisiei de analiza si renegociere a contractului nr. 170/33/31.03.2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 104/11.03.2013

privind aprobarea Addendumului nr. 7 la Contractul nr. 170/33/31.03.2010 incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara si S.C. Supercom S.A.

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 103/08.02.2013

privind aprobarea Actului aditional nr. 4 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 102/08.02.2013

Privind modul de compensare a obligatiilor financiare a U.A.T.-urilor care nu accepta Minuta de compensare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 101/08.02.2013

privind modificarea si completarea Hotararii A.D.I. nr. 96/12.11.2012

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 100/08.02.2013

privind stabilirea metodologiei de achitare a obligatiilor rezultate din contractul nr. 170/33/31.03.2010 incheiat cu S.C. SUPERCOM S.A. si contractul nr. 492/538/29.11.2010 incheiat cu S.C. EUROGAS PRESCOM SRL

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 99/08.02.2013

privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul nr. 492/538/29.11.2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 98/08.02.2013

privind aprobarea Addendumului nr. 6 la Contractul nr. 170/33/31.03.2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 97/12.11.2012

privind stabilirea necesarului de pubele pentru toti beneficiarii de serviciu de colectare a deseurilor din judetul Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 96/12.11.2012

privind stabilirea cuantumului maxim lunar al platii de disponibilitate pe care S.C. SUPERCOM S.A il va factura lunar in anul calendaristic 2013

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 95/12.11.2012

privind numirea Comisiei de Cenzori a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 94/12.11.2012

privind aprobarea Addendumului nr.3 la Contractul nr. 170/33/31.03.2010 pentru modificarea Anexei B 1.2

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 93/12.11.2012

privind incheierea unui contract de asistenta juridica in vederea pregatirii renegocierii contractului incheiat de Asociatie

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 92/12.11.2012

privind incheierea unui Addendum la contractul nr. 170/33/31.03.2010 prin care sa se schimbe modalitate de constituire a garantiei de buna executie

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 91/12.11.2012

privind stabilirea cotizatiei membrilor asociati ai Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru anul 2013

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 90/12.11.2012

privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel judetean cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2013

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 89/24.08.2012

privind completarea membrilor Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 88/24.08.2012

privind adoptarea unor masuri de achitare a cotizatiei de membru si a cotizatiei suplimentare restante

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 87/24.08.2012

privind constituirea comisiei de analiza si renegociere a contractului nr. 170/33/31.03.2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 86/24.08.2012

privind constituirea comisiei de analiza si renegociere a contractului nr. 492/538/29.11.2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 85/24.08.2012

privind stabilirea atribuțiilor Agentului de Control conform Contractului nr. 170/33/31.03.2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 84/24.08.2012

privind stabilirea atributiilor Agentului de Supraveghere conform Contractului nr. 492/538/29.11.2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 83/24.08.2012

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 82/24.08.2012

privind modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 81/24.08.2012

privind demararea procedurilor in vederea recunoasterii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 79/16.08.2012

privind aprobarea utilizarii sumei colectate de catre SC Electrica Furnizare S.A de la beneficiarii serviciului de salubrizare din oraaul Pucioasa

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 78/16.08.2012

privind degelarea atributiilor de Agent

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 77/16.08.2012

privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 76/16.08.2012

privind alegerea secretarului care va redacta si semna Procesul - verbal al sedințelor Adunarii Generale

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 75/16.08.2012

Privind modificarea componentei Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 74/16.08.2012

privind alegerea presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 73/22.02.2012

privind notificarea Consiliului Local Pucioasa in vederea achitarii sumelor restante aferente serviciului de salubrizare prestat

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 72/22.02.2012

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 71/22.02.2012

privind propunerea suplimentarii cu un post de consilier juridic a organigramei aparatului tehnic propriu al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 70/22.02.2012

privind facturarea platii de disponibilitate incepand cu 01.01.2012

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 69/22.02.2012

privind învestirea aparatului tehnic al A.D.I. cu atributul verificarii modului de acordare a scutirilor la plata taxei de habitat

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 68/27.12.2011

privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2012

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 67/27.12.2011

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 66/27.12.2011

privind adoptarea unor masuri de achitare a platii de disponibilitate asumate prin Contractul nr. 170/33/31.03.2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 65/24.11.2011

privind numirea Comisiei de Cezonzori a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 64/24.11.2011

privind modificarea si completarea Metodologiei de instituire si colectare a taxei de habitat la nivel judetean

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 63/24.11.2011

privind aprobarea modificarilor si completarilor la Actul constitutiv si Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 62/24.11.2011

privind aprobarea modelului de hotarare de Consiliu Local privind mandatarea unui agent economic in vederea colectarii taxei de habitat restante

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 61/24.11.2011

privind aprobarea modelului de hotarare de Consiliu Local privind mandatarea unui agent economic in vederea colecarii taxei de habitat restante

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 60/24.11.2011

privind aprobarea modelui de hotarare de Consiliu Local privind mandatarea unui agent economic in vederea colectarii taxei de habitat restante

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 59/18.10.2011

privind mandatarea Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunicara, sa desemneze doua comisii, care se vor deplasa in teren, pe raza comunelor Barbuletu si Moroeni

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 58/18.10.2011

privind mandatarea Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara sa decida asupra modului de determinare a UAT Pucioasa

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 57/18.10.2011

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Aparatului tehnic al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 56/18.10.2011

privind luarea unor masuri referitoare la buna functionare a programului ISPA

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 55/18.10.2011

privind destinatia unei parti din cheltuiala administrativa aferenta taxei de habitat

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 54/19.05.2011

privind aprobarea propunerii Consiliului Director ADI referitor la virarea sumelor incasate de catre S.C. FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 53/19.05.2011

privind necesitatea modificarii si completarii unor cauze din contractul subsecvent de servicii nr.1, inregistrat sub nr. 37/27.01.2011

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 52/19.05.2011

privind modul de incasare a contributiilor consiilor locale pentru gospodariile in care se gasesc beneficiari ai masurilor de protectie sociala

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 51/19.05.2011

privind modul de indreptare a unor erori in timp util din bazele de date transmise de primarii la S.C F.F.E.E Electrica Muntenia Furnizare Nord S.A.

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 50/19.05.2011

privind modul de solutionare a situatiilor potrivit carora intr-o unitate administrativ-teritoriala exista gospodarii in locuri inaccesibile iar acestea figureaza in inventarul de gospodarii ale acestei unitatii

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 49/19.05.2011

privind modul de solutionare a situatiilor potrivit carora intr-o unitate administrativ-teritoriala exista gospodarii in locuri inaccesibile iar acestea figureaza in inventarul de gospodarii ale acestei unitatii

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 48/19.05.2011

privind modul de solutionare a situatiilor potrivit carora intr-o unitate administrativ-teritoriala exista gospodarii in locuri inaccesibile iar acestea figureaza in inventarul de gospodarii ale acestei unitatii

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 47/19.05.2011

privind modul de solutionare a situatiilor potrivit carora intr-o unitate administrativ-teritoriala exista gospodarii in locuri inaccesibile iar acestea figureaza in inventarul de gospodarii ale acestei unitatii

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 46/19.05.2011

privind modalitatea de suportare a comisionului bancar necesar la virarea sumelor de la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara catre consiliile locale

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 45/19.05.2011

privind modul de solutionare a situatiilor potrivit carora intr-o unitate administrativ-teritoriala exista gospodarii in locuri inaccesibile iar acestea figureaza in inventarul de gospodarii ale acestei unitatii

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 44/19.05.2011

privind completarea Metodologiei de instituire si colectare a taxei de habitat

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 43/19.05.2011

privind necesitatea supunerii spre aprobare Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a unor propuneri pentru completarea hotararii nr. 33/22.02.2011

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 42/19.05.2011

privind constituirea comisiei de analiza si renegociere a contractului nr. 170/33/31.03.2010

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 41/19.05.2011

privind modul de comunicare intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara si membrii sai

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 40/19.05.2011

privind modul de actualizare a bazei de date utilizata la facturarea taxei de habitat de catre S.C.F.F.E.E Electrica Furnizare Muntenia Nord S.A.

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 39/19.05.2011

privind modul de solutionare a situatiilor potrivit carora intr-o unitate administrativ-teritoriala exista gospodarii in locuri inaccesibile, iar acestea figureaza in inventarul de gospodarii ale acestei unitati

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 38/19.05.2011

privind modul de solutionare a situatiilor potrivit carora intr-o unitate administrativ-teritoriala exista gospodarii in locuri inaccesibile iar acestea figureaza in inventarul de gospodarii ale acestei unitati

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 37/22.02.2011

privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Asociatiei de dezvoltare intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 35/22.02.2011

privind luarea masurilor necesare in vederea derularii in bune conditii a Acordului Cadru si a primului Contract Subsecvent

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 34/22.02.2011

privind activitatea de publicitate ce se va realiza cu ocazia transmiterii primei facturi

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 33/22.02.2011

privind completarea Metodologiei de instituire a taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 32/27.01.2011

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 31/27.01.2011

privind aprobarea actului aditional "Addendumul nr. 2" la contractul de delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport a deseurilor

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 30/27.01.2011

privind aprobarea Acordului cadru si a primului contract subsecvent incheiate cu operatorul desemnat castigator urmare licitatiei publice

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 29/03.12.2010

privind modificarea si completarea Metodologiei de instituire si colectare a taxei de habitat la nivel judetean cu destinatie speciala de salubrizare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 28/03.12.2010

privind delegarea competentei de incasare a taxei de habitat catre operatorul S.C.F.D.E.E ELECRTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD S.A.

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 27/03.12.2010

privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2011

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 26/03.12.2010

privind aprobarea "Contractului de Delegare prin Gestiunii Serviciilor de Depozitare...in Judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 25/03.12.2010

privind indeplinirea formalitatii procedurale referitoare la semnarea si contrasemnarea hotararilor Asociatiei de dezvoltare intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 24/03.12.2010

privind acceptarea mandatarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dambovita pentru a concesiona bunurile care constituie infrastructura tehnico-edilitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 23/17.09.2010

privind imputernicirea Presedintelui Asociatiei, dl. Florin Popescu, in calitate de Presedinte al Consiliului Judetean Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 22/17.09.2010

privind constituirea comisiei de analizare a oportunitatii, necesitatii si legalitatii infiintarii unui Serviciu de salubrizare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 21/17.09.2010

privind constituirea comisiei de verificare a situatiilor intocmite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 20/17.09.2010

privind facturarea catre unitatile administrative teritoriale a platii de disponibilitate pentru activitatea de colectare, transport si depozitare a deseurilor din judetul Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 19/17.09.2010

privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 18/17.09.2010

privind aprobarea modelului contractului cadru de prestari servicii dintre S.C Supercom S.A. si terti

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 17/17.09.2010

privind aprobarea mecanismului de plata pentru perioada de inceput a facturarii serviciilor

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 16/17.09.2010

privind modificarea si completarea Metodologiei de instituire si colectare a taxei de habitat la nivel judetean cu destinatia speciala de salubrizare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 15/17.09.2010

privind aprobarea Regulamentul de Organizare si Functionare al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 14/17.09.2010

privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Asociatiei de dezvoltare intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 13/17.09.2010

privind modificarea componentei Consiliului Director al Asociatiei

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 12/17.09.2010

privind aprobarea antetului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 11/15.06.2010

privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 10/15.06.2010

privind completarea Regulamentului activitarilor de salubrizare in judetul Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 9/20.04.2010

privind modificarea si completarea Metodologiei de instiruire si colectare a taxei de habitat la nivel judetean cu destinatia speciala de salubrizare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 8/14.04.2010

privind aprobarea bugetului multianul al activitatii de gestionare a serviciilor de colectare, transport si depozitare a deseurilor solide in judetul Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 7/14.04.2010

privind aprobarea "Contractului de Delegare prin Concesionare a Gestiunii Serviciilor Publice de Colectare si Transport al Deseurilor solide in judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 6/24.03.2010

privind imputernicirea presedintelui Consiliului Judetean Dambovita pentru incheierea si semnarea "Contractului de Delegare prin Concesionare a Gestiunii Serviciilor Publice de Colectare si Transport al Deseurilor in Judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 5/24.03.2010

privind aprobarea bilantului pe anul 2009 si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 4/26.01.2010

privind aprobarea Metodologiei de instituire si colectare a taxei de habitat la nivel judetean cu destinatia speciala de salubrizare

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 3/26.01.2010

privind imputernicirea Consiliului Judetean Dambovita de organizare a Serviciului de Salubrizare Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 2/26.01.2010

privind aprobarea Regulamentului de functionare a Serviciului de Salubrizare Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 1/26.01.2010

privind infiintarea Serviciului de Salubrizare Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 6/14.07.2009

privind mandatarea Consiliului Judetean Dambovita pentru derularea procedurilor de licitatie pentru cei 2 operatori

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 5/14.07.2009

privind aprobarea Regulamentlui si a Caietelor de sarcini pentru activitatile de salubrizare din judetul Dambovita

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 4/14.07.2009

privind numirea Comisiei de Cenzori a Asociatiei "Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 3/14.07.2009

privind modificarea componentei Donsiliului Director al Asociatiei "Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 2/14.07.2009

privind alegerea presedintelui Asociatiei "Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita"

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotararea 1/14.07.2009

privind aprobarea Actului aditional nr. 1/14.07.2009

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii

Hotarari 2000 - 2004

privind stabilirea cotizatiei lunare a membrilor asociati

Asociatia De Dezvoltare Intercomunitara "Management Integrat Al Deseurilor In Judetul Dambovita"

Detalii